Ann-Elin Rossebø

Arbeidsgiver
Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS
Alder
28 år
Bransje
Admin./økonomi, kontor og jus
Bosted
Haugesund

Advokatfullmektig Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

Jobb

Jeg begynte å arbeide som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS i august 2014. Her arbeider jeg foreløpig innenfor et nokså bredt spekter av rettsområder. Som eksempler kan nevnes bl.a. strafferett, familie- og arverett, arbeidsrett og fast eiendom. Arbeidet mitt går hovedsakelig ut på å yte rettshjelp til privatpersoner, og kan innebære alt fra å utarbeide samboerkontrakter til å være forsvarer i straffesaker.

 

Utdanning

Jeg studerte juss ved Universitetet i Bergen fra 2009-2014. Studiet bygger på en problembasert læring, og består av både forelesninger, arbeidsgrupper, storgrupper og oppgaveinnleveringer. Arbeidsgruppene, som består av 8-10 studenter, møtes hver uke for å løse oppgaver som skal leveres inn og kommenteres av medstudenter. I løpet av de fire første årene på studiet har en kun obligatoriske fag, men på det siste og femte året kan man velge emner etter egne interesser.  

Høster 2013 valgte jeg å dra på utveksling til Cape Town i Sør-Afrika. Her tok jeg valgfagene internasjonal strafferett og internasjonal konkurranserett. Våren 2014 skrev jeg min masteroppgave innenfor rettsområdet allmenn formuerett.

 

 

Om meg