Hva er Utdanningsvalg?

Faget Utdanningsvalg er et fag der du gjennom praktisk arbeid og faglig kunnskap skal bli mer bevisst ditt valg av videregående opplæring og fremtidig yrkesvalg.


Faget inneholder mange aktiviteter utenfor skolen, der blant annet VGS- og JOBB- dagene gir deg hele 10 dagers praksis i flere yrker- og utdanningsmuligheter.  

Andre aktuelle aktiviteter er:

• Karrieresamtale med rådgiver i grupper/enkeltvis
• Informasjon om mulighetene i videregående skole og høyere utdanning
• Informasjon om lokalt, nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked
• Besøk av karrieresenter og opplæringskontor
• Åpen dag
• Jobbskygging (følg en kjent voksen)
• Yrkesmesse

Alle disse aktivitetene gjennomføres i samarbeid med blant annet Ungt Entreprenørskap, opplæringskontorene, karrieresenteret og lokalt næringsliv.

Lenker om utdannings og yrkesvalg:

Vilbli

Utdanning.no

Velg et yrke