HSA og Ungt Entreprenørskap arbeider sammen!

I samspillet mellom skole og næringsliv kan vi på denne måten være med på å:

- Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og selvbevissthet
- Gi barn og unge forståelse for verdiskapning og nyskaping i næringslivet
- Fremme barn og unges samarbeidsevner
- Gi kunnskap om etikk og regler i næringslivet
- Styrke samarbeidet skole-næringsliv i lokalsamfunnet
- Stimulere til internasjonalt samarbeid

UE skal ikke drive kommersiell virksomhet. Avtalen mellom UE og HSA innebærer at materiell som brukes i forbindelse med UE sine program er GRATIS for skolen.