Læreplan, strategi og timefordeling

Utdanningsvalg er et utadrettet fag. Dette gjenspeiles også i læreplan for faget, der over halvparten av gjennomføringen er knyttet til aktiviteter utenfor skolen.

På Haugalandet har vi laget en felles regional læreplan for faget. Denne læreplanen er godkjent av skolefaglige ansvarlige i kommunene, og gir forslag til konkrete opplegg for gjennomføringen av faget Utdanningsvalg.

På denne siden finner du felles dokumenter for alle tre årene, samt mer om det strategiske i selve gjennomføringen. Se menyen til venstre under riktig klassetrinn for konkrete opplegg for trinnet. 


Nedlastbare dokumenter

Forslag til aktivitetsplan  i Utdanningsvalg 8. - 10. trinn

Forslag til årshjul og timefordeling i UTV

Ideer til entreprenørskap i UTV

Læreplan i Utdanningsvalg (Udir)

Veiledning i utdannningsvalg

Rapport om implementeringen av faget (Udir)