Kristine Breistrand

Arbeidsgiver
Eurojuris Haugesund AS
Alder
40 år
Bransje
Admin./økonomi, kontor og jus
Bosted
Haugesund

advokatfullmektig Eurojuris Haugesund AS

Jobb

Jeg er en jurist med 11 års erfaring i fra både privat næringsliv og offentlig etat (direktorat). I løpet av mitt arbeidsliv har jeg  undervist i juss, vært med å lage et maritimt fag, deltatt på internasjonale konferanser (FN, EMSA osv.), hatt daglig oppfølgning av saker, laget regelverket  og startet firmaer i ulike land. Nå jobber jeg i den mer tradisjonelle bransjen for jurister og følger opp saker som kommer inn på vårt advokatkontor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Utdanning

Jeg har gått 6 år på jusstudiet i Oslo (den gamle modellen). Her fikk vi innblikk i mange rettsområdet, kunne være med på prosedyrekonkurranser, og kunne spesialisere oss i de fagene vi likte best.

Om meg

Jeg er 37 år og har en variert bakgrunn innenfor fagfeltene som min utdannelse gir adgang til. Variasjonsmulighetene er noe, som for meg, er tiltalende med yrket. En har aldri en lik sak og har interessante problemstillinger å ta tak i.