Ingunn Toft

Arbeidsgiver
Bokn kommune
Alder
40 år
Bransje
Helse, omsorg, medisin og biologi
Bosted
Bokn

Sosionom Bokn kommune

Jobb

Som Sosionom kan en arbeide i mange ulike yrker både i det offentlige, men også i det private. Jeg har jobbet 5 år i NAV i 10 år i barnevernet. Endel Sosionomer arbeider på ulike institusjoner, feks rus eller barnevernsinstitusjoner, mens jeg har jobbet mest med saksbehandling og ledelse. Som saksbehandler har en varierte arbeidsdager med både møter med brukere, diverse møter med samarbeidsparter i tillegg til selve saksbehandlingen.

Utdanning

Sosionom er en spennende utdanning som gir innføring i mange viktige fagfelt. En lærer om rusproblematikk, barnevern, psykiatriske- og andre sosiale utfordringer, samt ulik type saksbehandling. Det er også mange interessante videreutdanninger som en kan spesialisere seg i. Jeg har videreutdanning i Rusproblematikk og Barnevern, samt en Master i Kommunalledelse.

Om meg

Jeg er 39 år, har 2 barn og har bodd og arbeidet i flere av kommunene i regionen. Jeg trivst godt med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, noe som jobb i både NAV og barnevern virkelig gir!