Entreprenørskap for barnetrinnet

UE sine program for barnetrinnet er varierte og har fokus "fra det nære til det fjerne."  Les mer om programmene under :

Her finner du mer om Vårt lokalsamfunn  (4. - 5. trinn)

Her finner du mer om Smart (5. - 7. trinn)

Her finner du mer om Sikk Sakk Europa (6. - 7. trinn)


 

 

 

 

 

 

For mer infomrasjon, ta kontkakt med Brit Astrid Grønningi UE på Haugalandet

E-post: brit.astrid.gronning@ue.no

Telefon:52010848